Impresos

001 2018-2019 Circular Informativa Inici temporada

2018-19 Dades del Jugador i Autoritzacions

Document SEPA

Alta Socis

 

En aquesta pàgina hi haurà tots els impresos necessaris per a la comunicació amb el Club.

Els anirem actualitzant a mida que se’n vagin generant de nous.

Alguns d’ells també els trobareu en les pestanyes relatives al seu tema, així serà més àgil per a tots. Cadascun en el seu lloc i, a més, reunits en aquesta pàgina per tenir-los tots a mà.

Podeu obrir i imprimir aquests documents PDF per a poder-los emplenar a mà.

Els podeu entregar a qualsevol membre de la Junta o col·laborador de l’Entitat que tingueu més a prop.

Un cop emplenats i signats, els podeu escanejar i trametre per correu electrònic a l’adreça clubbasquetcampdevànol@gmail.com.

De moment, l’opció de poder-los emplenar i enviar automàticament no la tenim operativa.